Общи условия

Предмет:
Настоящите Правила за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между НАДЯ ПЕОВСКА, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронният магазин „www.nadyapeovskart”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на „www.nadyapeovska.com”  (с изключение на линка към настоящите „Общи условия“), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези „Общи условия“.

Данни за доставчика:
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика:
„www.nadyapeovskaart”

Седалище и адрес на управление:
гр. Бургас, ж.к. „Възраждане“ , ул.П.Евтимий 95 , ет.1, ап.3

Адрес за упражняване на дейността:
Седалище и адрес на управление:
гр. Бургас, ж.к. „Възраждане“ , ул.П.Евтимий 95 , ет.1, ап.3

Данни за кореспонденция:
Email: peovska@abv.bg

Използване на електронен магазин:
За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за
покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
– името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
– с попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
– Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Доставка:
Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. При финализиране на Вашата поръчка:
Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени.
Доставката се извършва от куриерска фирма Еконт Експрес ООД и цената за доставка е фиксирана спрямо конкретният продукт.
Вие можете да въведете Вашите имена, телефон и адрес за доставка .
Предаването на поръчката към фирмата, изпълняваща транспортната услуга, в случая-Еконт Експрес ООД, се извършва до 5 работни дни.
Сроковете за доставка зависят от Еконт Експрес ООД.
След финализирането на поръчката на посочения от Вас email и телефонен номер ще получите потвърждение със същата информация.

Цена на поръчката:
Крайната цена на поръчката се калкулира, като сбор от цените на поръчаните продукти и от нея се извадят отсъпките (ако има такива). Всички цени са крайни, в български лева с включено ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
Към крайната цена на поръчката се добавя и цена за доставка, определена според фиксиранатаставка за продукта.
Доставчикът има правото да променя цените обявени в уеб сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените той има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, но се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.

Проблеми при изпълнение на поръчката:
Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
Липса на телефон за контакт с потребителя.
При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

Начини на плащане:
Плащане в брой при доставка
 (наложен платеж): при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера, като тя представлява сбор от цените на поръчаните продукти и цената за доставка, определена според тарифата на куриерска фирма ЕКОНТ.
Плащане по банков път: след направена поръчка, дължимата сума, която е сбор от цените на поръчаните продукти, се превежда по банкова сметка на името на НАДЯ ПЕОВСКА. 
При получаване на поръчката следва да се плати и цената за доставка, определена според тарифата на куриерска фирма ЕКОНТ.
Данни за банков превод: НАДЯ ПЕОВСКА, Уникредит Булбанк АД , IBAN: BG83UNCR76301078340083, BIC: UNCRBGSF
Използвайте номера на поръчката като основание за плащане.
Поръчката няма да бъде изпратена преди получаването на превод по нашата сметка.

Собственост върху продуктите в поръчката:Всички продукти в поръчката са собственост на www.nadyapeovska,com до момента, в който потребителят приеме поръчката си от куриер или я е вземе от офиса ни. След получаване на поръчката потребителя става собственик на продуктите.

Право на отказ
При упражняване правото на отказ, връщането на стоката е за сметка на потребителя.
При индивидуална поръчка, Ползвателя не може да да употребява своето право на отказ.
При желание да предяви своето право на отказ, ползвателя е необходимо да попълни стандартен формуляр за упражняване на право на отказ /прил.6 отЗЗП/ в 14 дневен срок.

Връщане на стоки:
Ползвателят има право да върне закупената от него стока за собствена сметка в рамките на 14 дни от датата на закупуването й (датата на доставка). За целта стоките трябва да са в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.
При връщане на стоки ползвателя е длъжен да предостави всички документи удостоверяващи покупката. Доставчикът се задължава да върне заплатената от потребителя за всички върнати стоки сума при условие, че стоките отговарят на вида и условията за връщане посочени по-горе.

Прекратяване:
Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
–  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
–  едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

Рекламации:
„www.nadyapeovska.com”  приема рекламация на стоки до 24 часа от получаването Рекламации се приемат само на имейл или телефон при предоставяне на следната информация и копия на документи: имена, телефон и имейл на потребителя – информация за закупената стока; име на стоката по стокова разписка или фактура, копие на касова бележка, стокова разписка или фактура; номер и дата на поръчката – подробно описани на проблема придружено със снимка.https://www.kzp.bg/