Полетът на две пеперуди – Изложба Живопис, Графика – Надя Пеовска, Елисавета Ангелова Откриване: 15.06.2017 – 18:30 ч