Състояние – IV

120/ 82 см

2023

Картината е селектирана за участие в Международен конкурс по Живопис – Кишинев, Молдова 2023