НАТЮРМОРТА КАТО ЖАНР Думата натюрмортът произлизаот фр. nature morte, „мъртва природа“. Той се обособява като самостоятелен жанр в изобразителното изкуство през 17-ти век. В английския език ...

Дигитално изкуство е в най-общия смисъл изкуство, в което основна част от процеса е дигитална технология. Влиянието на дигиталната технология трансформира много традиционни дейности ...

Докато рисуват, художниците  се пренасят в друг свят, кактоактьорите, докато играят роля или танцьорите, танцувайки своя танц. Хората на изкуството толкова бързо се потапят в света на ...

„На пръв поглед изкуството е нещо като черешката на тортата. Когато си подредим всички други неща, тогава може да помислим и за ...