с. Евренозово

с. EВРЕНОЗОВО

е следващата ми спирка по пътя на обезлюдяващите се Странджански села, които са в обхвата на проекта, за който скоро ви споделих.

То се намира на 7 км от село Звездец, на 28 км от Малко Търново и на 61 км от Бургас. Селото се споменава за пръв път в османски данъчни регистри през 1676 г. Населението му по това време е предимно турско. През следващите години Евренозово е отново заселено с български бежанци от Източна Тракия. Еврен-оз Еврен е Турско име, а „оз“ идва от гръцки език и означава „господин“.

Към 1926 г. населението на селото е 490 души. Към 2022 година жителите на селото са намалели до 8 души по постоянен и настоящ адрес.

Пътят от с. Звездец до селото е кратък като разстояние, но се усеща като дълъг поради недоброто състояние на пътната настилка. Най-силно впечатление, влизайки в селото прави изоставеното старо училище, на което все още стоят надписи, датиращи от комунистическия режим в България. Внушителната сграда, в която навремето е кипял училищен живот, в момента стои порутена, а от живота в нея и помен няма

Проектът ОБЕЗ-ЛЮ-ДЯ-ВАЙ-КИ т е насочен към Странджанските обезлюдяващи се села и се реализира с финансовата подкрепа на НФК по Програма Социално ангажирани изкуства. Той има за цел да насочи вниманието на обществеността към проблема като крайната цел е заключителна изложба, в която кадрите от стари, рушащи се къщи ще заживеят нов живот през погледа на авторката.

Можете да подпомогнете последващата дейност по този проект чрез закупуването на дигитален колаж с използвани кадри от с.Евренозово или други, създадени в рамките на проекта тук, както и да се свържете директно с авторката чрез контактната форма за поръчка: